Το Έργο μας

Αγροτική Ανάπτυξη
Το ΈργοΦωτογραφίες Έργου

εμφαση στον πρωτογενη τομεα

Αγροτική ανάπτυξη

Συγκροτήσαμε, για πρώτη φορά Αντιδημαρχία Ανάπτυξης Υπαίθρου Πρωτογενούς Τομέα & Προστασίας Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων.

«Ανάπτυξη υπαίθρου, πρωτογενής τομέας και προστασία – διαχείριση υδάτινων πόρων».Σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του δήμου, η αρμόδια Αντιδημαρχία, ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής και χαρτογράφησης του χώρου.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς του πρωτογενή τομέα : Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, ΤΟΕΒ, Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, Επιχειρήσεις, Συλλόγους, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ Ηπείρου, ΓΕΩΤΕΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ.Α.Σ Ιωαννίνων, Ένωση Νέων Αγροτών, Πίνδος, Νιτσιάκος, Ζοίνος, Γκλίναβος, Πράσσος, Κήτας, Γαλακτοκομική Σχολή, Σύλλογος Γεωπόνων, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι, τυροκομικές μονάδες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων στα ζητήματα του πρωτογενή τομέα.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα Τοπικά Συμβούλια στις περισσότερες Κοινότητες του δήμου μας, για θέματα του πρωτογενή τομέα.

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετείχε:

 • Στην ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Νέων Αγροτών Νομού Ιωαννίνων με θέμα :«Σύγχρονες οργανώσεις παραγωγών στον πρωτογενή τομέα – ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα».(20/03/2017)
 • Στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων και η Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου με θέμα «ΗΜΕΡΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ – Παράγουμε, Θυμόμαστε, Δημιουργούμε» (11/06/2017)
 • Στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ζίτσας με θέμα «Δυνατότητες και Προοπτικές των Ομάδων Παραγωγών» (06/07/2017)
 • Στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου με θέμα «Δυνατότητα αξιοποίησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας μέσω των νέων Προγραμμάτων Π.Α.Α. – LEADER» (07/07/2017)
 • Στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου με θέμα «Νέοι Αγρότες – Υποδομές στα ορεινά βοσκοτόπια» (09/08/2017)
 • Στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (07-10/09/2017)
 • Ημερίδα στην Άρτα «Πολιτικές Ισότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ενίσχυση της Γυναικείας >Επιχειρηματικότητας», παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ. Φωτεινή Κούβελα (29-30/09/2017)
 • Στην 1η Πανηπειρωτική Οικογιορτή που πραγματοποιήθηκε στην Λαϊκή Αγορά Αγίου Νικολάου της πόλης μας (13-15/10/2017)
 • Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της «Gaia Επιχειρείν» με τίτλο «Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας. Καινοτομία κ’ Γνώση στον πρωτογενή τομέα» (09-10/11/2017)

Διαγνώσαμε την ανάγκη βελτιστοποίησης της πληροφοριακής ροής, έτσι ώστε η παραγωγή – μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενή τομέα να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσμένειες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, γενικά στη Χώρα, αλλά και ειδικά, στον τόπο μας. Φέραμε εις πέρας δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις με ευρεία απήχηση και πρωτοφανή συμμετοχή.

Στις 29/09/2017 ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με άλλους φορείς της περιοχής πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Θέματα του Πρωτογενούς Τομέα», όπου αναλύθηκαν σημαντικά θέματα κυρίως οικονομικής φύσης που επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ενώ στις 3-4/11/20107 οργάνωσε και πραγματοποίησε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας στην πόλη μας, του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Η συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών σε συσκέψεις – ενημερωτικές συναντήσεις όπως :

 • Συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε συσκέψεις με αντικείμενο τις βοσκήσιμες γαίες.
 • Ενημερωτική συνάντηση στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (23/06/2017).
 • Συμμετοχή στην συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της
 • Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λίμνες Καστοριάς και Ιωαννίνων. (10/10/2017)
 • Σύσκεψη με την Ύπατη Αρμοστεία για την παραχώρηση σε ενδιαφερόμενους πρόσφυγες εκτάσεων στους Δημοτικούς Λαχανόκηπους (17/10/2017)
 • Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης των έργων δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER 2014-2020 (17/10/2017)
  οδήγησαν, σε συνδυασμό και με τα παραπάνω αναφερόμενα, στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό την έναρξη διεργασιών που θα αποτελέσουν την αρχή μιας διαφορετικής προσέγγισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, μέσω παρακίνησης των άμεσων ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν ενεργά στην λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω :

 • Συντονισμός δράσεων με τον Δήμο Ζίτσας για την από κοινού με τον Δήμο Ιωαννιτών προώθηση των τοπικών οίνων (27/03/2017)
 • Καταγραφή των αγροτικών δρόμων που απαιτούν βελτίωση, σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων (03/07/2017)
 • Πραγματοποίηση συνάντησης με εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, του Αγροτικού Αλιευτικού Συλλόγου Νήσου Ιωαννίνων, της υπηρεσίας αλιείας της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων σχετικά με ζητήματα αλιείας στην Λίμνη Παμβώτιδα. (29/09/2017)
 • Κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο του 5ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση : Γέφυρες Ανάπτυξης με την Ήπειρο, όπου αναπτύσσονταν τα κύρια ζητήματα του πρωτογενή τομέα στα οποία ο Δήμος Ιωαννιτών θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. (23-24/10/2017)
 • Σύσταση Γνωμοδοτικής – Συμβουλευτικής Επιτροπής για ζητήματα του πρωτογενή τομέα (30/10/2017)
 • Διερεύνηση σχετικά με την δυνατότητα αναβίωσης του αμπελώνα στην Τοπική Κοινότητα Κοσμηράς (13/12/2017)

Ο Δήμος Ιωαννιτών προωθεί την καλλιέργεια αρωματικών θεραπευτικών φυτών σε εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων για την παραγωγή αρωματικών και θεραπευτικών φυτών προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών.

Η πρωτοβουλία γίνεται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ΕΟΕΣ «Εύξεινη Πόλη», του οποίου ο Δήμος Ιωαννιτών είναι μέλος μαζί με δεκάδες άλλους δήμους, περιφέρειες και ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση της ανεργίας και η ανάδειξη του πλούτου καθώς και των δυνατοτήτων της περιοχής.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, στους επόμενους δύο μήνες έμπειροι επιστήμονες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Θα μελετήσουν τα δεδομένα της περιοχής ως προς τις διαθέσιμες εκτάσεις αλλά και τις κατάλληλες καλλιέργειες αρωματικών θεραπευτικών φυτών και θα προτείνουν τα βέλτιστα μοντέλα εφαρμογής.

Στη συνέχεια ο στόχος είναι ομάδες νέων ανέργων να εκπαιδευτούν ώστε να καλλιεργούν αρωματικά και θεραπευτικά φυτά, τα προϊόντα να επεξεργάζονται και να τυποποιούνται και στη συνέχεια να διατίθενται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

«Η Ήπειρος έχει εξαιρετικές συνθήκες για ποιοτικά προϊόντα και διαθέτει χιλιάδες αυτοφυή αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γνωστά από την αρχαιότητα. Παρόλα αυτά υστερεί κατά πολύ σε παραγωγή, αφού δεν διαθέτει οργανωμένη παραγωγική βάση τέτοιων φυτών ούτε υποδομές επεξεργασίας και τυποποίησης. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένου κύκλου από τη παραγωγή έως τη διάθεση μπορεί να εξασφαλίσει εισόδημα σε δεκάδες νέους παραγωγούς με συνοδά οφέλη και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές», ανέφερε αρχικά ο Δήμαρχος για συμπληρώσει:

«Ο στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την εκμετάλλευση του αναξιοποίητου πλούτου. Σε αδρές γραμμές θα πρέπει να δημιουργηθεί μια θερμοκοιτίδα για την διαχείριση, τον συντονισμό και την υποστήριξη του εγχειρήματος, να αποκτηθεί ο καλλιεργητικός εξοπλισμός και τα φυτά, να οργανωθεί η παραγωγή και τέλος να δημιουργηθούν τα δίκτυα διανομής».

 

 

Με βάση αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, το παραγόμενο έσοδο, με αντιστοιχία 25 στρέμματα ανά ωφελούμενο, αποδίδει ετήσιο εισόδημα 8-10.000 ευρώ, ενώ στην θερμοκοιτίδα επιμερίζονται τα έξοδα διαχείρισης – συντήρησης του εξοπλισμού και συμβουλευτικής.

«Είναι ένα φιλόδοξο και οραματικό σχέδιο για την περιοχή μας, το οποίο όμως σε συνεργασία με την ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη’ θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πράξη», κατέληξε ο κ. Μπέγκας.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Βάσω Μέγα, από τη μεριά της τόνισε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στον πρωτογενή τομέα διότι πιστεύει ότι είναι ένας σημαντικός κλάδος για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η ίδια θύμισε ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έχει ήδη εξετάσει εναλλακτικές για την αξιοποίηση αδρανών δημοτικών γεωργικών εκτάσεων με παραχωρήσεις σε νέους αγρότες, προσθέτοντας πως αυτή η νέα πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει τις ενέργειες του.

«Ελπίζουμε ότι με τη συνεργασία που ξεκινάει σήμερα θα πετύχουμε να δώσουμε λύση και σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τις διαδικασίες επεξεργασίας, τυποποίησης και διάθεσης στην αγορά όπου πραγματικά ο αγροτικός τομέας στην περιοχή μας υστερεί», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Μέγα.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΕΣ «Εύξεινη πόλη», Γιώργος Παππούς, ευχαρίστησε το Δήμο Ιωαννιτών για τη συνεργασία «ο οποίος δίνει πεδίο δράσης σε τέτοιες πρωτοβουλίες», ενώ αναφέρθηκε και σε δύο ακόμα προγράμματα του Ομίλου που αφορούν την περιοχή μας και έχουν να κάνουν το ένα με τον Τουρισμό και το άλλο με την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Ο επίτιμος πρόεδρος του ΕΟΕΣ, ο Δρ Νίκος Κριμνιανιώτης, από την πλευρά του επισήμανε τη διάθεση που υπάρχει για συνεργασία τόσο σε ότι αφορά την προετοιμασία των μελετών όσο όμως και στις επόμενες διαδικασίες μέχρι την καλλιέργεια, την τυποποίηση και την διάθεση των προϊόντων.

Τέλος, η Δρ. Ελένη Μαλούπα, τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και Διευθύντρια στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στάθηκε στην αξία που έχει η σωστή αξιοποίηση των αδιάθετων αγρών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια αρωματικών – θεραπευτικών φυτών αλλά και καρπών ώστε να μειωθούν και τα φαινόμενα των ληστρικών, όπως τις χαρακτήρισε, επιδρομών από κατοίκους γειτονικών χωρών στα βουνά της Ηπείρου, οι οποίοι παράνομα, συλλέγουν αρωματικά και θεραπευτικά φυτά εξάγωντάς τα σε άλλες χώρες αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας