«Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε» από τη δημοτική αρχή στα καίρια ερωτήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

15/04/21 | Γραφείο Τύπου

Η καθυστερημένη απάντηση της δημοτικής αρχής στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξή μας για την απόφαση που έλαβε η οικονομική επιτροπή να αναθέσει την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιώτες θα είχε νόημα αν έδινε απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα.

Δηλαδή, για την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ίση με 52 ευρώ ανά τόνο, χωρίς υπηρεσιακή εισήγηση, σε αντίθεση με παλαιότερη δική μας προκήρυξη σε αντίστοιχο διαγωνισμό όπου η υπηρεσιακή εισήγηση όριζε ως τιμή εκκίνησης τα 32 ευρώ ανά τόνο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει ετησίως τους πολίτες με ένα κόστος ύψους 900.000 ευρώ.

Επίσης, όσον αφορά τις παραπομπές σε εισηγήσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, ενός ανεξάρτητου νομικού προσώπου του δημοσίου,  είναι μη συγκρίσιμες και τουλάχιστον αντιδεοντολογικές.

Παρόλα αυτά, να σημειώσουμε ότι οι εισηγήσεις που κατατίθενται στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ περιβάλλονται, τουλάχιστον, από μια σοβαρή υπηρεσιακή μελέτη και οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα όργανο που δεν υπάρχει δότη πλειοψηφία.

Αν θέλουμε να ανοίξουμε τους «ασκούς του Αιόλου» για μακροχρόνιες συμβάσεις, ξαναθέτουμε το ερώτημα: γιατί η δημοτική αρχή επιλέγει να παραδώσει για 12 ολόκληρα χρόνια το δημοτικό οδοφωτισμό σε ιδιώτη, με πλήρη άγνοια των όρων του διαγωνισμού, μέθοδος που θα επιφέρει υπερκέρδη στον ανάδοχο κι ελάχιστα οφέλη στους πολίτες;

Τέλος, σε σχέση με την πρόταση για την ξεχωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων δεν αντιλαμβανόμαστε πως συνάδει ο «άρτιος φάκελος» κατά την άποψη της δημοτικής αρχής, με το αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για συμπληρωματικά στοιχεία, όπως παραδέχεται η ίδια. Φυσικά, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε.

Και βέβαια  παραμένει το ερώτημα γιατί η πρόταση που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, προβλέπει τη διαχείριση μικρότερων ποσοτήτων βιοαποβλήτων σε σχέση με αυτές που έχουν υπολογιστεί στο εγκεκριμένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων.

Υπενθυμίζουμε, ότι όσο μεγαλύτερες οι ποσότητες της ανεξάρτητης διαχείρισης των βιοαποβλήτων τόσο μεγαλύτερη η απομείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τις τσέπες των πολιτών.

Περισσότερα άρθρα

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας