Δημιουργούμε μέλλον με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη

02/10/23 | Γραφείο Τύπου

Η παρουσίαση του προγράμματός της «Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα», με υποψήφιο δήμαρχο τον Θωμά Μπέγκα, ολοκληρώθηκε σήμερα με τον τελευταίο άξονα που αφορά την τοπική ανάπτυξη.

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, Ηρακλής Αντωνίου, που ανέλαβε την παρουσίαση μαζί με τον επίσης υποψήφιος, Νίκο Παύλου, σημείωσε αρχικά ότι «δημιουργούμε μέλλον για τα Γιάννενα σημαίνει ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα σε όλες τις μορφές της».

Στη συνέχεια ανέπτυξε τις προτάσεις της παράταξης για να την στήριξη της καινοτομίας και της κοινωνικής οικονομίας:

Πρώτον,  δημιουργία κόμβου κοινωνικής οικονομίας και ανοιχτής καινοτομίας στο κέντρο της πόλης που θα περιλαμβάνει:

– Χώρο συνεργατικής εργασίας «co-working space», όπου αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές, εργαζόμενοι στον χώρο της τεχνολογίας «ψηφιακοί νομάδες» θα μπορούν να εργάζονται, ενεργοποιώντας συνεργασίες.

– Κοινόχρηστο εργαστήριο κατασκευών «makerspace» και σύνδεσή του με την τοπική οικονομία (π.χ., αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, οινοποιεία).

– Γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης πολιτών και φορέων για την κοινωνική οικονομία (ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα κ.ά.).

Δεύτερον, ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων που ωφελούν την τοπική κοινότητα και δίνουν την ευκαιρία για απασχόληση σε αρκετές ομάδες πληθυσμού.

Παράλληλα, δεσμευόμαστε για:

◦ Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, με αναβάθμιση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου.

◦ Σύσταση Δικτύου επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία δημόσιων οργανισμών, επιμελητηρίων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κλαδικών φορέων.

◦Ίδρυση Ioannina Digital Lab (IDL), κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας όπου θα υποστηρίζονται τεχνολογικές ιδέες καθώς και IoanninaBusinessHub (IBH), επαγγελματικές συστάσεις, συμμετοχή σε Εκθέσεις και ημερίδες, που αφορά όλους τους ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Πρωτογενής τομέας

Σε ότι αφορά την πρωτογενή παραγωγή ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι οι δεσμεύσεις μας είναι οι ακόλουθες:

◦ Καταγραφή δημοτικών εκτάσεων με σκοπό την αξιοποίηση από Ομάδες Παραγωγών ή και από μεμονωμένους παραγωγούς.

◦ Ολοκλήρωση προγράμματος έργων αγροτικής οδοποιίας και υποδομών.

◦ Βελτίωση των υποδομών για εκτατική κτηνοτροφία.

◦ Προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων μέσω της λειτουργίας τοπικών αγορών και εκθέσεων.

◦ Σύσταση Συμβουλευτικής – Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Πρωτογενούς Τομέα, με ευρεία συμμετοχή φορέων, συνεταιρισμών και επιστημονικών ινστιτούτων.

◦ Περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού των λαϊκών αγορών, για λειτουργία λαϊκής αγοράς σε κάθε γειτονιά.

◦ Δημιουργία μόνιμης στεγασμένης σύγχρονης λαϊκής αγοράς που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και θα αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος και προσέλκυσης των επισκεπτών.

◦ Ριζική ανάπλαση της Λαϊκής Αγοράς του Αγίου Νικολάου, για τη μετατροπή της σε ένα ελκυστικό χώρο ανάδειξης, προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων.

◦ Στήριξη της παραγωγής προϊόντων πρεσβευτών του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

 

Τουρισμός

Από την πλευρά του ο κ. Παύλου αναφέρθηκε στον τομέα του Τουρισμού, τονίζοντας ότι η είσοδος μας στη νέα και σύγχρονη εποχή, απαιτεί το Δήμο Ιωαννιτών να είναι δραστήριος και ευρηματικός, συμμετέχοντας έτσι στην ευρύτερη προσπάθεια της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής μας,  με ευθύνη ώστε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να υπάρχει προοπτική ανάπτυξης.

 

“Η νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Τοπική Ανάπτυξη που προτείνει η παράταξη Ενότητα Πολιτών – Νεα Γιάννενα , θέτει στόχους οι οποίοι είναι εφικτοί και ρεαλιστικοί, αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξοι. Στόχοι που είναι εφαρμόσιμοι και προσφέρουν μια δυναμική και ένα “όραμα”  που κινητοποιεί όλες τις τοπικές δυνάμεις για συμμετοχή και συνεργασία. Η  στρατηγική ανάπτυξης για το Δήμο Ιωαννιτών που προτείνουμε στηρίζεται στην ενίσχυση των υπαρχόντων και την δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που αναδεικνύουν, απελευθερώνουν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες των άυλων και υλικών πόρων της περιοχής μας μέσα από συνέργειες και στοχευμένο σχεδιασμό”, πρόσθεσε ο κ. Παύλου, αναπτύσσοντας το πρόγραμμα της παράταξης το οποίο περιλαμβάνει:

Εκπόνηση Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου 5ετίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με απώτερο στόχος ο Δήμος Ιωαννιτών  να αναπτυχθεί   και να διεισδύσει  στις εγχώριες και διεθνείς αγορές , αξιοποιώντας  αποτελεσματικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της περιοχής. Το σχέδιο αυτό θα λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους από τις επιπτώσεις της νέας διεθνούς πραγματικότητας που επικρατούν και θα προβλέπει ένα σύνολο διαρθρωτικών ή εκσυγχρονιστικών δράσεων που να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις αυτές στο επίπεδο της τοπικής  ευημερίας και απασχόλησης. Κύριοι  Στόχοι:

Α)  να δημιουργηθεί  το κατάλληλο επιχειρησιακό περιβάλλον όλων των εμπλεκόμενων κλάδων ώστε υπάρξει βιωσιμότητα που και τόνωση της τοπικής οικονομίας και να γίνει

Β) Επαγγελματική Διαχείριση του Προορισμού Ιωάννινα.

Διπλωματία Πόλεων για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ευρωπαϊκές και διεθνείς πόλεις με κοινά χαρακτηριστικά, αδελφοποιήσεις και ανταλλαγές γεγονότων, εκδηλώσεων και δράσεων, υιοθέτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, τεχνογνωσίας και διείσδυση σε αναπτυσσόμενες αγορές με εισροή νέων επισκεπτών για τη  περιοχή μας.

Εκπόνηση Μελετών καταγραφής τάσεων και του προφίλ των επισκεπτών  στη περιοχή μας, τον βαθμό ικανοποίησης τους, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. 

Εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά που διαθέτουμε ως περιοχή από τον πρωτογενή, δευτερογενή κ τριτογενή τομέα της τοπικής μας οικονομίας όπως παραγόμενα προϊόντα, νέες υποδομές , εξειδικευμένες προσφερόμενες υπηρεσίες,  νέες τεχνολογίες,  πολιτιστικές δράσεις , παράδοση ,  ανθρώπινο δυναμικό κ.α.)

Δημιουργία νέας επικαιροποιημένης ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Ιωαννιτών και προώθηση – προβολή

Υλοποίηση Εργασιών και Έργων Ανάδειξης του πλούσιου Πολιτισμικού, Ιστορικού-παραδοσιακού, Θρησκευτικού αποθέματος του Δήμου καθώς και λοιπών σημείων  εναλλακτικού τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής. Ανάδειξη αθλητικού τουρισμού με δημιουργία υποδομών κ διοργάνωση – φιλοξενία σημαντικών πανελλαδικών κ διεθνών αθλητικών γεγονότων.

Ανάδειξη πεζοπορικών & ποδηλατικών διαδρομών και ένταξη των Πολιτιστικών, Ιστορικών Θρησκευτικών Μνημείων και σημείων ευρύτερου ενδιαφέροντος  σε αυτές. Αναβάθμιση διαχείρισης και συντήρησης του Κάστρου Ιωαννίνων και αναβίωση και ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών γεγονότων σαν πόλο έλξης τουριστικών επισκεπτών.

Βελτίωση Υποδομών, της Σήμανσης και της Προσβασιμότητας στο Σύνολο των Μνημείων και χώρων πολιτιστικού, ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και χώρων δραστηριοτήτων αναψυχής και τουριστικού ενδιαφέροντος όλου του Δήμου.

Αναβάθμιση του ρόλου του Αεροδρομίου ως πόλου έλξης επισκεπτών στη περιοχή μας

Διοργάνωση Εκστρατειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης αναφορικά με τον βιώσιμο Τουρισμό και τις Δυνατότητες Ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος και προσφερόμενων υπηρεσιών της περιοχής.

 

«Οι παραπάνω προτάσεις μας αποτελούν τον οδικό χάρτη με τον οποίο θα κινηθούμε σε συνεργασία πάντα με τους αρμόδιους τοπικούς και εθνικούς φορείς προκειμένου να δημιουργήσουμε μέλλον για τα Γιάννενα. Τοπική ανάπτυξη σημαίνει καλύτερες δουλειές και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Εμείς στην «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» με επικεφαλής μας τον υποψήφιο Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, στοχεύουμε σε έναν καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας με συγκεκριμένες προτάσεις και γι’ αυτές θέλουμε οι συμπολίτες μας να μας αξιολογήσουν και να μας στηρίξουν στις εκλογές του Οκτωβρίου», κατέληξε ο κ. Παύλου.

 

Στη συνέντευξη  παρευρέθησαν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, Θεόδωρος Μπάσιος και Άρης Βελογιάννης.

Περισσότερα άρθρα

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας