Η ευκαιρία της βιοποικιλότητας για το Δήμο Ιωαννιτών

04/06/21 | Γραφείο Τύπου

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, αλλά και τη γενικότερη ανάγκη προώθησης «πράσινων» δράσεων, η «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» πιστεύει ότι η επικείμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την πράσινη ανάπτυξη, “γεννά” μια μεγάλη ευκαιρία για τη  λίμνη Παμβώτιδα και το  λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσης Προτεραιότητας της χώρας για την περίοδο 2021-2027 που έχει εγκριθεί από την Ε.Ε., η συνολική εκτιμώμενη χρηματοδότηση για το δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα ξεπερνά το 1 δις. ευρώ.

Ο επιμερισμός του κονδυλίου αυτού θα γίνει ως εξής:

  • 641 εκατ. ευρώ σε μέτρα διατήρησης και αποκατάστασης οικοτόπων και βιοτόπων που φιλοξενούν σημαντικά είδη άγριας ζωής,
  • 127 εκατ. ευρώ σε έργα πράσινης υποδομής εκτός του δικτύου Natura,
  • 134 εκατ. ευρώ σε πρόσθετα μέτρα, ειδικά ανά είδος, τα οποία δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα οικοσυστήματα,
  • 98 εκατ. ευρώ για οριζόντια μέτρα και διοικητικά κόστη.

Επίσης για την περίοδο 2021-2026 θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης, εγκεκριμένες δράσεις όπως:

  • η δημιουργία δικτύου μονοπατιών σε προστατευόμενες περιοχές,
  • η δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, κέντρα παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών),
  • συστήματα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων,
  • συστήματα φύλαξης προστατευόμενων περιοχών.

Γίνεται αντιληπτό ότι τα ποσά που θα διατεθούν για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας δεν είναι καθόλου αμελητέα, αλλά προϋπόθεση για να ενταχθούν οι προτάσεις σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η δημοτική αρχή να δείξει ταχύτατα αντανακλαστικά στη μελέτη και την ωρίμανση των προτάσεων που θα υποβληθούν.

Η «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα» άφησε “προίκα” μελέτες που θα μπορούσαν να ωριμάσουν και να υποβληθούν ως προτάσεις για ένταξη σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και καλεί την παρούσα δημοτική αρχή να τις αξιοποιήσει.

Επειδή δεν υπάρχουν περιθώρια για να χαθούν εντάξεις έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ειδικά όταν αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την  βελτίωση των δημόσιων χώρων και της καθημερινότητας των πολιτών, η παράταξή μας δηλώνει παρούσα σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία λάβει η δημοτική αρχή στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της.

Περισσότερα άρθρα

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας