Το Έργο μας

Οδοποιία
Ανάλυση ΈργουΦωτογραφίες Έργου

οδοποιια

Συντήρηση οδικού δικτύου

H συντήρησή του οδικού δικτύου, ώστε αυτό να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας, αποτελεί πρώτη μας προτεραιότητα. Συνολικά κατασκευάστηκαν 60.000,00 m2 ασφαλτικών, 1.400,00m κρασπέδων και 200,00m ομβρίων.

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια των κανόνων της τέχνης αλλά και της χρηστής διαχείρισης των οικονομικών πόρων, είναι ευνόητο ότι η επισκευή ή/και η αντικατάσταση των ασφαλτικών στρώσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί σε οδούς όπου έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των υπόλοιπων υπογείων υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων κλπ).

Παραλάβαμε ένα οδικό δίκτυο παραδομένο στη φθορά. Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης παρουσίαζε και παρουσιάζει ρωγμές τύπου ≪αλιγάτορα≫ ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε λακκούβα. Επίσης συχνά παρουσιάζεται, κατά μήκος της οδού, η δημιουργία ≪αυλακιού≫, κυρίως πάνω από την όδευση των υπόγειων δικτύων. Τέλος είτε λόγω παλαιότητας του ασφαλτικού τάπητα και του πλακόστρωτου, είτε λόγω τυχαίων παραγόντων (όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα κα), έχουμε: α) την φθορά των ασφαλτικών επιφανειών, με αποτέλεσμα την μείωση των αντιολισθηρών τους ιδιοτήτων και β) την δημιουργία σοβαρών πηγών κινδύνου επί των πεζοδρομίων, με αποτέλεσμα την υψηλή πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμών κατά την πεζή μετακίνηση.

Όλα τα παραπάνω οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως το κακό υπέδαφος, η ύπαρξη υπόγειων υδάτων, η αποσάθρωση των στρώσεων οδοστρωσίας (στρώση στράγγισης, υπόβασης, βάσης κλπ), η πλημμελής κατασκευή των επιχωματώσεων και των στρώσεων οδοστρωσίας, η επιλογή και χρήση ακατάλληλων υλικών, για τις τοπικές συνθήκες της περιοχής των έργων, και πολλούς άλλους.

Αναλυτικά:

  • Eπισκευάστηκε ο κεντρικός άξονας της πόλης, Οδός Βηλαρά-Οδός Βαλαωρίτου-Οδός 28ης Οκτωβρίου και αρκετοί κάθετοι άξονες σε αυτόν όπως: Η Οδός Ευεργετών,  Οδός Ζίνης, η Οδός Καστρισόια, η Οδός Σαμουήλ, η Οδός Πινδάρου.
  • Kατασκευάστηκε το δίκτυο ομβρίων στην οδό 28ης Οκτωβρίου 100m περίπου
  • Kατασκευάστηκε το δίκτυο ομβρίων και διαμορφώθηκε οριστικά η Λεωφόρος Δημοκρατίας, στα όρια Αμπελοκήπων με Νέα Ζωή και η οδός Καραγιάννη.
  • Έγιναν παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές του κέντρου όπως: α) στην περιοχή του Πλατάνου, πέραν του παραπάνω κεντρικού άξονα αποκαθίστανται οι οδοί, Ελένης Ζωγράφου, Λαμπρίδη και ο κόμβος της Πλατείας Ομήρου.

Δείτε το έργο της Λεωφόρου Δημοκρατίας στον Χάρτη

Δείτε τον συνολικό απολογισμό των έργων εδώ

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας