Το Έργο μας

Παιδεία
Το ΈργοΦωτογραφίες Έργου

παιδεια

Εργαζόμαστε για την παιδεία κάνουμε τα Γιάννενα πρότυπο εκπαιδευτικό χώρο

Ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών

Στο πλαίσιο του έργου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών, που είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τις διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, και με κακό σύμμαχο την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο και κατ’ επέκταση και στις Σχολικές Επιτροπές που μεταφράζεται με περικοπές των αντίστοιχων εσόδων, σας αναφέρουμε συνοπτικά τον απολογισμό του έργου μας:

  • Εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων όπου αυτό ήταν απαραίτητο
  • Εισήγηση και διαβίβαση αιτημάτων των σχολικών μονάδων για εργασίες μεγαλύτερης κλίμακας για τις οποίες δεν υπήρχε δυνατότητα διεκπεραίωσης προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις
  • Κάλυψη των δαπανών των σχολείων που αφορούν θέρμανση, φωτισμό , ύδρευση, τηλέφωνο , αγορά αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.
  • Διαδικασίες για την πρόσληψη και την αμοιβή καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου (58 καθαρίστριες)
  • Καθημερινή διανομή γάλακτος (1Χ58 lit) στις καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου
  • Διαδικασίες προκήρυξης μίσθωσης σχολικών κυλικείων και διαχείριση των εσόδων τους
  • Διαδικασίες για τον εφοδιασμό από τον Ο.Σ.Κ. των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη
  • Διεκπεραίωση ζητημάτων διοικητικής λειτουργίας
  • Διαχείριση σχολικών τροχονόμων (49 Σχολικές τροχονόμοι)
  • Από το σχολικό έτος 2018-2019, λειτουργεί, υποχρεωτικά, προσχολική αγωγή σε όλο τον Δήμο Ιωαννιτών. Η επίτευξη του εγχειρήματος που έγινε πράξη με συνεχόμενες εργασίες το καλοκαίρι χωρίς να υπάρξουν προβλήματα για την ομαλή ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των προνηπίων

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών φέρνει εις πέρας την εργασία που θα έκαναν 82 και πλέον Διευθυντές των σχολείων, δίνοντας την δυνατότητα στους προϊσταμένους και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διαθέσουν τον χρόνο τους σε δραστηριότητες εκμάθησης και σε σχολικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η στελέχωση της υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι το καθεστώς των σχολικών επιτροπών, στελεχώνεται μέχρι στιγμής από ΕΝΑΝ υπάλληλο της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. χωρίς η υπηρεσία να έχει δικά της μόνιμα στελέχη. Έτσι αν αναλογιστεί κανείς το μεγάλο εύρος των μαθητών (πλέον των 9.000) και κατ’ επέκταση των σχολικών μονάδων και την ελλιπή στελέχωση της υπηρεσίας αντιλαμβάνεται κανείς τις δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά για την επίτευξη των εργασιών της επιτροπής.

Προασπιζόμαστε την Δημόσια και δωρεάν Παιδεία με τα λιγοστά χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα ποσά τα οποία έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται η Ενιαία Σχολική Επιτροπή πλέον έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό.
Λειτουργούμε με 65% περίπου μειωμένη την χρηματοδότηση ενώ τα έξοδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα καθώς πλέον μιλάμε για έναν διευρυμένο Δήμο με μεγάλο αριθμό σχολείων όπου τα σχολικά κτίρια ανέρχονται σε αριθμό στα 120 στα οποία καθ’ έκαστο φοιτούν από 5 έως και πλέον των 800 μαθητών.

Η άμεση αποκατάσταση ζημιών και φθορών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία που καθημερινά μας αναφέρονται αυξάνουν ραγδαία τα λειτουργικά τους κόστη. Η καλή συνεργασία είναι ζητούμενο ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου όπως Εργοτάξιο, ΔΕΥΑΙ, Τεχνικές υπηρεσίες, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Άξιο αναφοράς είναι πως τα χρήματα που διαχειρίζεται η επιτροπή κι έρχονται απ’ τους ΚΑΠ, διανέμονται ισόποσα στην Α’/θμια και Β’/θμια Σχολική Επιτροπή, παρότι διαχειριζόμαστε υπερδιπλάσια κτήρια και έχουμε τουλάχιστον 1500 μαθητές επιπροσθέτως λειτουργούμε προγράμματα ολοημέρων σχολείων.
Με την καθομολογουμένη άριστη συνεργασία των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων ευελπιστούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για το επόμενο Σχολικό Έτος.

Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών

Η Σχολική Επιτροπή β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών συνεχίζει δυναμικά με όραμα, επιμονή, υπομονή, με πολύ εντατική και σκληρή δουλειά για την αξιοποίηση του κάθε ευρώ που της διατίθεται και εισπράττει, προκειμένου μέσα από πολύπλευρες και κάθε είδους παρεμβάσεις στα σχολεία αρμοδιότητας της, τόσο σε υποδομές, όσο και εξοπλισμό, να διασφαλίζει όχι μόνο κατάλληλο, ασφαλές και υγιεινό σχολικό περιβάλλον σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αλλά και αναβαθμισμένο τεχνολογικά και λειτουργικά, για μια εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμοσμένη στις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής, δεδομένα που τα οφείλουμε στους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας.

Η σχολική Επιτροπή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, τόσο δηλαδή κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, όσο και κατά το χρόνο των σχολικών διακοπών, σε στενή συνεργασία με τους Διευθυντές, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, εκτέλεσε προγράμματα έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, πραγματοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες, των Γυμνασίων και Λυκείων, της Γενικής, Ειδικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, μέσα από μια δημοκρατική, διάφανη, αντικειμενική και δίκαιη διαδικασία, καταγραφής των αναγκών, αξιολόγησης, ιεράρχησης και υλοποίησης αυτών.

Η συνεργασία και η κοινή αντίληψη όλων των εμπλεκομένων για την ουσιαστική αξιοποίηση του κάθε ευρώ, που διαχειρίζεται η σχολική επιτροπή και τα σχολεία, με σεβασμό στην αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα με ποιοτικό έργο και το οικονομικότερο κοστολόγιο και την άμεση εξόφληση των προμηθευτών μας, είναι οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν το σκοπούμενο αποτέλεσμα που αποτελεί κοινό στόχο όλων.
Εχέγγυα προς τούτο αποτελούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων μέχρι σήμερα από την Σχολική Επιτροπή, που μέσα σε δύσκολους καιρούς για τη χώρα και την κοινωνία, κατάφεραν να βελτιώνουν συνεχώς τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων του δήμου μας και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ξεπερνώντας, τόσο τη γραφειοκρατία, κυρίως όμως τη διάσπαρτη και μη κωδικοποιημένη και εναρμονισμένη στη νέα πραγματικότητα και στα νέα θεσμοθετημένα όργανα, νομοθεσία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία της, για τις σχολικές επιτροπές και την αντιμετώπιση του σχολείου ως ζωντανού οργανισμού με εκατοντάδες κύτταρα – μαθητές, των οποίων οι ανάγκες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και ουσιαστικά.

Α. Σχολικές Μονάδες – Κτίρια – Μαθητικό Δυναμικό

Ο Δήμος Ιωαννιτών σε επίπεδο Β/θμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, ημερήσιας και εσπερινής λειτουργίας, διαθέτει:
Σχολικές Μονάδες: 45 και ειδικότερα: α) Γυμνάσια ημερήσια και εσπερινά: 23 β) ΓΕΛ ημερήσια και εσπερινά: 13 γ) ΕΠΑΛ ημερήσια και εσπερινά: 4 δ) Εργαστηριακά κέντρα: 2 ε) Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο: 1, στ) Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο: 1 ζ) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ (Ειδικό Επαγγελματικό Εργαστήρι Ειδίκευσης Κατάρτισης): 1
Μαθητές: α) εγγεγραμμένοι 7.161, β) χρηματοδοτούμενοι 8.116
Συμβασιούχοι καθαριστές σχολείων : 45 γυναίκες απασχολούμενες με συμβάσεις έργου και ασφαλισμένες στο ΙΚΑ
Κυλικεία: Η σχολική επιτροπή διαχειρίζεται 35 σχολικά κυλικεία
Φωτοβολταϊκά: Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με τη λειτουργία Φωτοβολταϊκών σε δύο σχολικά κτίρια.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα έσοδα της Σχολικής Επιτροπής προέρχονται: α1) από την επιχορήγησή της από το Υπ. Εσωτερικών από τους ΚΑΠ, σε 4 δόσεις ανά οικονομικό έτος και αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων καθώς και α2) από μία επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών από τους ΚΑΠ, ανά οικονομικό έτος που αφορά τις επισκευές- συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων και κατανέμεται μεταξύ του δήμου και των 2 σχολικών επιτροπών (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) και β1) από τη μίσθωση χρήσης των σχολικών κυλικείων και β2) από την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.
Η κάλυψη της δαπάνης για την καθαριότητα των σχολείων από τη Σχολική Επιτροπή γίνεται απ’ ευθείας από το Υπουργείο και στο ποσό που καθορίζεται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης ), ως εκπροσώπου του Υπουργείου και της Σχολικής μας Επιτροπής.

Γ. Λειτουργικά(Ανελαστικές δαπάνες) – Προμήθειεςσ – Εξοπλισμός – Επισκευές – Συντηρήσεις

α1) Ανελαστικές δαπάνες: ΔΕΗ, ΔΕΥΑΙ, τηλέφωνα, θέρμανση, αναλώσιμα υλικά, είδη καθαριότητας κλπ.
α2) Αμοιβή καθαριστριών, εξωτερικών συνεργατών, δικηγόρων, παροχής υπηρεσιών κλπ.
β) εξοπλισμός – υλικοτεχνική υποδομή: Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, πίνακες, projectors, καρέκλες αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, αντικατάσταση κουρτινών στις αίθουσες, στα εργαστήρια, στους χώρους εκδηλώσεων κλπ
γ) Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων:
Ι. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό δίκτυο των σχολικών μονάδων.
ΙΙ. Αντικατάσταση υδραυλικών και υλικών υγιεινής σε τουαλέτες, επισκευή – συντήρηση χώρου τουαλετών.
ΙΙΙ. Επισκευή – συντήρηση – καθαρισμό στεγών: αντικατάσταση κεραμιδιών, καλκάνια, υδρορροές, αμίαντος, λούκια, μονώσεις κλπ.
IV. Αντικατάσταση: σε λέβητες, καυστήρες, σώματα καλοριφέρ, κυκλοφορητές, ηλεκτρολογικοί πίνακες, εσωτερικές πόρτες κλπ.
V. Ετήσια συντήρηση σε λέβητες, πυροσβεστήρες.
VI. Ανάδειξη – συντήρηση νεοκλασικών στοιχείων: ξύλινα δάπεδα (πατώματα), μωσαϊκά κλπ.
VII. Σχολικές αυλές – σχολικά γυμναστήρια: δημιουργία αθλητικών γηπέδων ( μπάσκετ – βόλεϊ και χαντμπολ) 2.000 τ.μ. Τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων σε δύο γυμναστήρια. Τοποθέτηση απινιδωτών σε όλα τα γυμναστήρια. Εκπαίδευση carpa και χορήγηση πιστοποιητικών σε εκπαιδευτικούς από το Τμήμα Σαμαρειτών Ιωαννίνων του Ε.Ε.Σ.
VIII. Ελαιοχρωματισμοί – σοβατίσματα – υγρασίες κλπ στο εσωτερικό και το εξωτερικό των κτιρίων, κιγκλιδωμάτων, θυρών κλπ.
VIII. Κοπή χόρτων και ευπρεπισμός σχολικών αυλών.
ΣΤΟΧΟΣ μας είναι όλα τα ανωτέρω να καλύψουν σταδιακά το σύνολο των σχολικών μονάδων.
Ήδη έχουν προγραμματιστεί και προετοιμάζονται προς εκτέλεση τα νέα έργα στα σχολικά κτίρια κατά τους θερινούς μήνες και ολοκλήρωσή τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Εργασίες στα σχολεία

Έγιναν σοβαρές παρεμβάσεις μεγάλης έκτασης σε περισσότερα από 70 σχολεία του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 1.280.000 ευρώ.

Ανακατασκευή στεγών 6.500 τ.μ.( 5.000 τ.μ. έγιναν τα 1500 κατασκευάζονται τώρα).
Υγρομόνωση δωμάτων με ασφαλτόπανο συνολικού εμβαδού 8.000 τ.μ.
(έγιναν τα 7.000 τ.μ. και τα 1.000 κατασκευάζονται τώρα)
Αντικατάσταση φθαρμένων δαπέδων 3.000 τ.μ.

Αντικατάσταση κουφωμάτων 400 τ.μ.
Γυψοσανίδες 800 τ.μ.
Χρώματα 3.500 τ.μ.

Αθλητικά δάπεδα 600 τ.μ.
Ασφαλτόστρωση αυλών 2.000 τ.μ.
Επιχρίσματα 1000 τ.μ. ( 500 έχουν γίνει και 500 θα εκτελεσθούν)

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας