Το Έργο μας

Πεζοδρόμια
Ανάλυση ΈργουΦωτογραφίες Έργου

σωστα πεζοδρομια προτεραιοτητα στουσ πεζουσ

Κατασκευή πεζοδρομίων εντός της πόλης των Ιωαννίνων

Έγιναν και συνεχίζονται, σοβαρές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κατασκευής πεζοδρομίων μεγάλης έκτασης σε τουλάχιστον 5,5 χιλιόμετρα μήκους, εντός της πόλης του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.

Η βασική αντίληψη στην εκτέλεση των παρεμβάσεων αυτών, ήταν η συνολική αντιμετώπιση των υποδομών, με στόχο την ανακατασκευή των πεζοδρομίων καθώς και την κατασκευή συνδέσεων και παροχών ύδρευσης κατά μήκος των οδών της πόλης των Ιωαννίνων, όπου αυτό ήταν εφικτό. Σκοπός, η αναβάθμιση των υποδομών του δήμου και η βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 • Πλάκες πεζοδρομιού: 16.000 μ2
 • Κράσπεδα πεζοδρομίου: 5.500 μ
 • Σκυροδέματα: 1200μ3

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε:

 • Αποξήλωση της υφιστάμενης κατεστραμμένης πλακόστρωσης, των κρασπεδορείθρων και της βάσης έδρασης τους. Εκσκαφή 0,30μ περίπου καθαρισμός του επιφανειακού ριζικού συστήματος έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην νέα πλακόστρωση.
 • Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αστικών αντικειμένων.
 • Προσαρμογή της στάθμης των υφιστάμενων φρεατίων.
 • Σύνδεση των κατακόρυφων υδρορροών με το δίκτυο όμβριων υδάτων.
 • Κατασκευή συνδέσεων και παροχών ύδρευσης στις οδούς.
 • Κατασκευή πεζοδρομίου με αντιολισθητικές πλάκες από σκυρόδεμα.
 • Κατασκευή κρασπεδορείθρων με τη βάση τους.
 • Κατασκευή όδευσης τυφλών στα πεζοδρόμια με αντιολισθητικές πλάκες από σκυρόδεμα.
 • Υποβιβασμός του πεζοδρομίου στις διασταυρώσεις και, όπου υπάρχουν διαβάσεις, με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας