Συνέχεια στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑΙ με έργο 1,5 εκ. ευρώ

14/02/18 | Γραφείο Τύπου

Σε μια εποχή όπου οι χρηματοδοτήσεις μικρών και μεγάλων έργων γίνεται με το σταγονόμετρο σε ότι αφορά τις δημόσιες επενδύσεις και με μεγάλη δυσκολία λόγω του ανταγωνισμού σε ότι έχει να κάνει με ευρωπαϊκά κονδύλια, η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων καταφέρνει να απορροφά συνεχώς κονδύλια για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της τόσο σε επίπεδο ύδρευσης όσο και σε αυτό της αποχέτευσης.

Τελευταία θετικά νέα ήταν η έγκριση της πρότασής μας για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ύψους 1,5 εκ. ευρώ”.

Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΙ, Μάκης Χρυσοστόμου τόνισε πως η πράξη αυτή ήταν για τη ΔΕΥΑΙ ένα από τα βασικά εργαλεία στο σχεδιασμό της για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κύριου υδροδοτικού της συστήματος στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών.

Το έργο αυτή συνεργεί με την ήδη ενταγμένη πράξη SAVEWATER, ύψους 500.000 ευρώ που έχει ενταχθεί στo πλαίσιo του προγράμματος INTERREG II – Ελλάδα/Αλβανία και η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς και με τη νέα σχεδιαζόμενη πράξη της ψηφιοποίησης δικτύων ύδρευσης που αναμένεται να τρέξει άμεσα και η οποία έχει προϋπολογισμό 1,5 εκ. ευρώ.

“Αντιλαμβάνεστε πως μιλάμε για ένα πλέγμα δράσεων οι οποίες μαζί με την έγκριση των 36,2 εκ. ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων δήμου Ιωαννιτών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας αγγίζουν συνολικά τα 40 εκ. ευρώ.

Μέσω της χρήσης νέων και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων η ΔΕΥΑΙ, ενισχύει τις υποδομές της, διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού σε όλες τις περιοχές αρμοδιότητας της, βελτιώνει τις υπηρεσίες της προς τους δημότες αλλά και συμβάλλει, ως ένας από τους μεγαλύτερους φορείς του στον τομέα διαχείρισης ύδατος, στην ορθολογική αλλά και αειφόρο ανάπτυξη του τομέα των υδάτινων πόρων”, σημείωσε ο κ. Χρυσοστόμου.

Να σημειωθεί πως η πρόταση που κατατέθηκε από τη Δημοτική Αρχή ήταν ενταγμένη στη λίστα των προς χρηματοδότηση έργων χωρίς να χρειαστεί την αύξηση του προϋπολογισμού η οποία ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα σε όλες της ΔΕΥΑ να ενταχτούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάτι που δείχνει την ποιότητα των προτάσεων που καταθέτει η Δημοτική Αρχή προς χρηματοδότηση.

Τι αφορά το έργο

Σήμερα ήδη λειτουργεί σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης το οποίο όμως βασίζεται σε απλά συστήματα ηλεκτρομηχανολογικού αυτοματισμού χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες τηλεποπτείας που καλύπτουν μόνο ένα μέρος του εσωτερικού δικτύου της πόλης και του εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης, (αντλιοστάσια και δεξαμενές). Το σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί από το 2005 και θα ενσωματωθεί μέσω της αναβάθμισης του, στο νέο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης – τηλεελέγχου – τηλεεποπτείας που θα εγκατασταθεί.
Η συγκεκριμένη πράξη , αφορά σε ένα συνολικό έργο για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού αλλά και λογισμικού για την ανάπτυξη συστήματος τηλεπαρακολούθησης των αντλιοστασίων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων και την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των κύριων Δεξαμενών της ΔΕΥΑΙ, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών που θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.
Επίσης περιλαμβάνει τη δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα εξήντα (60) ημερών, την επί 24ώρου βάσεως και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται συνολικά εξήντα οκτώ (68) εγκαταστάσεις Τοπικών Σταθμών Ελέγχου :

 • 5 σταθμοί ΤΣΔ (Τοπικοί Σταθμοί Δεξαμενών),
 • 5 σταθμοί, ΤΣΥΧ (Τοπικοί Σταθμοί Υπολειμματικού Χλωρίου)
 • 18 σταθμοί, ΤΣΕΡΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης)
 • 20 σταθμοί και ΤΣΕΠ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης), σε καθορισμένες θέσεις και άλλοι 20 σταθμοί που η τελική του θέση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία στη φάση της υλοποίησης της πράξης μετά από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αναλυτικής μοντελοποίησης του δικτύου ύδρευσης.

Για την λειτουργία και παρακολούθηση του συστήματος θα αναπτυχθεί σταθμός Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ), Περιφερειακός Σταθμός Ελέγχου (ΠΣΕ) και θα γίνει και η προμήθεια ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου laptop.

Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται:
 • η εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.),
 • η πιλοτική διασύνδεση 600 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προ-εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων στην πόλη των Ιωαννίνων (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).
 • η εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης
 • η παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης που περιλαμβάνει :
  • Ολοκληρωμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης.
  • Ολοκληρωμένο λογισμικό επιτήρησης και ελέγχου πίεσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
  • Ολοκληρωμένο λογισμικό προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης.
 • η προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων (μετρητές στάθμης, παροχής, κλπ.).
 • η προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών
 • η απαιτούμενη εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ, καθώς και
 • η δοκιμαστική λειτουργία συστήματος, καθώς και όλες οι απαραίτητες

Περισσότερα άρθρα

Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα

Με σεβασμό στους πολίτες και στην πόλη μας